Shamanism

Shamanismen anser att världen är fylld av osynliga andar, förfäder och krafter vilka kan påverka de levande. En återkommande symbol inom shamaniska kretsar är världsträdet som sammanlänkar alla världar (Yggdrasil i nordisk tradition) Shamanen arbetar efter vad man kallar ett medicinhjul.

Trumman och trummandet har en central roll i shamanismen för att bland annat försättas i trans. Floridavatten, Pi-stones, Palo Santo m.m är vanliga tillbehör. Shamanismen kan betraktas som animism, en uppfattning att naturen är besjälad och levande, och alla delar av kosmos är förbundna med varandra. Shamanen kan färdas bland de olika planen för att hämta kunskap. Shaman betyder på sibiriska "den som ser och den som vet".