Kristaller & Stenar

Böcker med information om stenar och deras egenskaper, även hur du kan använda dig av dem.