Buddha & Quan Yin m.fl

Buddhistiska och Hinduiska figurer och tillbehör som klangskålar, malas m.m.

Buddha, (Budda), är en titel som betyder en upplyst, en uppvaknad.
Quan Yin (Guanyin) är medlidandets och nådens gudinna, läkegudinna och är en av de mest populära gudomarna inom mahayanabuddhismen. Quan Yin, vars fullständiga namn på kinesiska är Guanshiyin (den som) hör världens ljud (lidande), avbildas ofta tillsammans med små barn. Par som vill skaffa barn vänder sig speciellt gärna till henne.
Ganesha är bl.a alltings börjans Gud. Om man vill ha välgång med vad man gör, ska man börja med att be till Ganesha för lycka.
Tara symboliserar, inom tibetansk buddhism, den kvinnligt gudomliga aspekten. Som en hjälp till alla levande varelser uppstod Tara enligt traditionen från Chenrizys tårar, då han brast i gråt efter att ha sett allt lidande i världen. Tara är känd i Tibet som 'hon som frigör' - en medkännande bodhisattva som frigör från rädsla och beskyddar. Den Gröna Taran kallas också Visdomens Moder och Moder Jord
Chenrizy (Chenrezig) förknippas inom tibetansk buddhism med mantrat, Om Mani Padme Hum, och när detta mantra talas högt eller i tystnad åberopar det hans välvilliga kraft och ingripande. Chenrezig anse vara den levande Buddha, Dalai Lama, en inkarnation av honom, som förkroppsligar alla Buddhas medkänsla. Han lyssnar på alla böner i tider av utmaningar och svårigheter.