Drakar

Drakar står för styrka, ledarskap och förnyelse.  Drakar förekommer i de flesta kulturers mytologi. Den europeiska (keltisk) kan ofta spruta eld och vaktar skatter. De keltiska drakarna symboliserar suveränitet och godhet. Den kinesiska draken däremot saknar vanligtvis vingar och är mer ormliknande, och den är till skillnad från sin europeiska släkting hyllad som god och förknippad med vatten.