Rå mineral

Råa stenar och mineraler. Råa stenar är inte behandlade på något sätt och ger en kraftfull energi.