Drömfångare

En drömfångare är ett indianskt magiskt föremål, som man hänger upp i taket i  sovrummet och som då sägs fånga upp onda drömmar. Drömfångare kan liknas  vid spindelnät i vilket drömmar fastnar. Det enda sättet att slippa  igenom är genom den öppning som finns i mitten av nätet och intill denna  fästs en sten eller pärla som ska locka önskvärda drömmar till sig och  leda dem mot hålet. Traditionellt fick nyfödda barn en drömfångare som  sedan följde dem genom livet. Nya detaljer kunde sättas dit under livets  gång.

Många av våra drömfångare är indianhantverk från  bl a Navajoindianerna.