Anteckningsböcker

Fina anteckningsböcker, skuggböcker, Book of Shadows. Med hård pärm eller läder-struktur. Dessa är viktiga redskap inom olika hedniska traditioner, där man skriver magiska texter, privata recept, formler,  ritualer och dess resultat, hur man firar olika sabbater, årshjulet,  månfaser med mera. Böckerna har tomma sidor för eget rituellt bruk.