Tarotkort

Tarotkort har använts sedan medeltiden, både som spådomskort och spelkort. Precis som i en vanlig kortlek innehåller tarotkort leken  fyra färger, men i tarotkortleken heter färgerna mynt (eller pentagram,  brickor), svärd, bägare och stavar. I varje färg finns fyra klädda  kort: Kung (K), Dam (D), Riddare (R)/Prins och Page (P)/Prinsessa. Varje  färg innehåller också 10 nummerkort numrerade 1-10.

Tarotkortleken har också 22 stycken extra kort som tillsammans kallas för Stora Arkanan.  De korten har olika motiv och det är dessa man främst förknippar tarotkortleken med. Korten i stora arkanan har en standardiserad rangordning, lägst är Narren, högst är Världen. Idag förknippas  tarotkort framförallt med spådom och psykologiska reflexioner. Många  använder också korten i olika terapiformer. Vissa hävdar  att tarotkortleken uppfanns av fornegyptiska präster och att den representerar gudomlig visdom. Populära kortlekar att köpa är t ex Rider Waite, Osho och Thoth.