Änglakort & Orakelkort m.m.

Änglakort eller Orakelkort kan dras för dagen eller annan vald tidsperiod. Låt orakelkorten,  eller gudinnekorten vägleda dig när du står inför svåra val eller  utmaningar. Meditera med ett änglakort i din hand och se vad som kommer upp!