Ayurveda

Ayurveda är ett holistiskt hälsosystem som praktiserats i Indien sedan tusentals år tillbaka. Ayur betyder liv. Veda betyder kunskap. Enligt Ayurveda finn 3 olika personlighetstyper / kvalitéer som även kallas Doshor: Vata, Pitta och Kapha. Även årstider och dygnets tider delas in i de tre doshorna. 

Med hjälp av Ayurvediska principer kan du förbättra din hälsa genom att skapa balans mellan de olika doshorna. Det kan innebära att t ex. skapa regelbundna vanor och dygnsrytm, genom kost, använda oljor, örter och kryddor med olika kvalitéer m m. 

Att använda färdiga blandningar och produkter, framtagna för att skapa balans för de olika doshorna, gör det enkelt att åstadkomma / bibehålla en hälsomässig balans.

Här hittar du örter, teer, kryddblandningar, massage och aromaoljor m m. som är anpassade för att balansera de olika doshorna.