Det vandrande folket Ökenfolket

  • 219 kr

Det vandrande ökenfolket. En bok av Ingrid Y Andersson och Peter Edrén

I lager.
Artikelnummer: BOK-I682
Dela
Det vandrande ökenfolket.

Det  finns många vackra och ljussättande berättelser till mänskligheten, som  på olika sätt vill hjälpa människor till förändring och förnyelse.  Varje berättelse i boken, den första av tre böcker om ”Det Vandrande  Folket Ökenfolket”, bär på minnen från ett vandrande folk, som hade sitt  ursprung i nuvarande Iran och Irak och som lät sig ljusguidas till  Egypten, för att där få möjlighet att bygga ett kloster, ett tempel och  även skapa ett telepatiskt bibliotek till mänskligheten. Berättelserna i  boken förmedlar både vandringen västerut, upplevelser och uppenbarelser  som medlemmarna hade, mötet med Nilen och Egypten, vandringen ut i  öknen där klostret och templet skulle byggas, tillblivelsen av det  telepatiska biblioteket och familjemedlemmarnas inbördes kärlek till  varandra. Varje berättelse överför fredliga och ljussättande  energiflöden, healing och en förståelse för de fredliga livsvägarna på  Jorden, där även kvinnorna framträder som mycket starka gestalter  tillsammans med männen. De som framträder i boken är bland andra  Khandira, Okoosii, Mookmamma, Vojina, Bathim, Kautsus och Ibriimidiius.

De  telepatiska skriftställarna och förmedlarna överför många spännande  berättelser i boken, som även kan vara till hjälp för många människor  idag.

Bok av Ingrid Y Andersson och Peter Edrén