Änglakort & Orakelkort m.m.

Archangel Gabriel Oracle Cards Visa större

Archangel Gabriel Oracle Cards

ORK-G511

Ny produkt

44 vackra kort som visar ärkeängeln Gabriel, tillsammans med ett positivt budskap. 

Mer detaljer

195 kr inkl.

Mer information

Ärkeängeln Gabriel är den som kommer med glada bud. 44-kort vackra kort av Doreen Virtue. Varje kort presenterar en bild av ärkeängeln Gabriel, tillsammans med ett positivt budskap. Den medföljande handboken lär dig hur du ger dig själv och andra en riktig ängel kortläsning, och förklarar den utvidgade betydelsen av varje kort.

Ärkeängeln Gabriel är den älskade ängeln som meddelade, "Se, jag ger dig goda budskap om stor glädje!" Gabriel fortsätter att förse oss alla med glada meddelanden, förutom att stödja mänskliga budbärare såsom författare, konstnärer, konsthantverkare, musiker, lärare, journalister och mycket mer. Gabriel innebär också glada meddelanden och stöd till föräldrar och dem som vårdar barn.

OBS! På engelska.

Archangel Gabriel is the beloved angel who announced, "Behold, I bring you good tidings of great joy!" Gabriel continues to bring us all joyful messages, in addition to supporting human messengers such as writers, artists, craftspeople, musicians, teachers, journalists, and more. Gabriel also brings happy announcements and support to parents and those who care for children. In this beautiful 44-card oracle deck by Doreen Virtue, you'll receive nurturing, encouraging, and supportive messages related to your creative and teaching work, as well as your work with children. Each card features a gorgeous image of Archangel Gabriel, along with a positive message. The accompanying guidebook teaches you how to give yourself and others an accurate Angel Card Reading, and explains the expanded meaning of each card.