Healing Chakran Meditation mm

Healing, helande krafter, energimedicin, om att hela  sig själv och andra; nära & kära, djur, relationer o.s.v. För att  lära sig harmoniera kropp, själ och sinne, både i hemmet och på  arbetsplatsen. Gamla men kraftfulla metoder som kan lösa både vardagliga  problem och större bekymmer och hälsoproblem. Healingkrafter och  tekniker från olika tidsepoker och kulturer, möjlighet att själv pröva  metoder som kan kännas relevanta eller tilltalande.

Chakran Chakrasystemet är, enligt österländsk vetenskap, en beskrivning av sju  olika energicentran i människan. Chakra (sanskrit: चक्र, skrivs cakra  med IAST-transliteration, betyder "hjul"), Chakra, som kan kallas  "livshjul", anses uppstå som ett slags knutpunkter där nadi med flödande  prana, eller "livsenergi", korsar varandra. Det är även här, i dessa  chakror, som den fysiska kroppen sägs möta den eterkropp eller  astralkropp som Chakra-läran postulerar.

Meditation är en systematiskt använd psykisk och kroppslig teknik som innebär  fokusering och koncentration kombinerad med avspänning. Det finns olika  former av meditation men meningen är att man ska stilla sitt sinne, bli  mer harmonisk och ge insikt i vad man är. Ordet meditation kommer från  latinets meditare, som betyder att föras mot mitten, mot centrum.