Kraftens osynliga väg

  • 69 kr

Här har du nyckeln till resten av ditt liv!

I lager.
Artikelnummer: BOP-M085
Dela

KRAFTENS OSYNLIGA VÄG
av Caroline Myss


Här har du nyckeln till resten av ditt liv!
I sin nya och inspirerande bok utvidgar Caroline Myss sitt budskap om kraften åt ett helt nytt andligt håll. Genom vänliga, barmhärtiga och generösa handlingar utgör vi en väg på vilken mirakler förmedlas. När vi låter medkänsla styra vårt handlande och inte drivs av någon tanke på personlig vinning verkar Gud i det fördolda, anonymt, genom oss. Samtidigt som vi går från synliga handlingar - som att räcka en vän en hjälpande hand - till osynliga gärningar - som bön och läkning - genomför vi en resa där vår egen kraft växer på djupet.

Caroline Myss är författare till bästsäljarna ANDENS ANATOMI och HELIGA KONTRAKT. Hon är pionjär och internationell föredragshållare inom områdena energimedicin och mänskligt medvetande. Sedan 1982 arbetar hon som intuitiv healer: Hon har specialiserat sig på att hjälpa människor att förstå de emotionella, psykologiska och fysiska anledningarna till att kroppen blir sjuk. År 2003 startade Caroline CMED Institute, ett utbildningsprogram som specialiserar sig på intensivkurser om arketyper och heliga kontrakt. Hon föreläser regelbundet, både internationellt och runt om i USA. Hon bor i Oak Park, Illinois. Läs mer om Caroline Myss på: www.myss.com